12:00:00   01/08/2023
Chương trình bồi dưỡng được thiết kế dành riêng cán bộ trực tiếp tham gia công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế của thành phố Hà Nội.


 
Ông Trần Nghĩa Hòa, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Hà Nội phát biểu khai giảng.

Từ ngày 26-28/7, Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đối ngoại, Học viện Ngoại giao phối hợp với Sở Ngoại vụ, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Chương trình bồi dưỡng cập nhật tình hình thế giới, khu vực và triển khai công tác đối ngoại của thành phố Hà Nội.

Chương trình bồi dưỡng được thiết kế dành riêng cán bộ trực tiếp tham gia công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế của thành phố Hà Nội nhằm trang bị, nâng cao kiến thức, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức viên chức làm công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế.


 Đại sứ Đặng Đình Quý, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nguyên Trưởng phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc giảng bài tại khóa bồi dưỡng.

Tham gia chia sẻ tại các chuyên đề là các chuyên gia giàu kinh nghiệm của Bộ Ngoại giao và Học viện Ngoại giao như Đại sứ Đặng Đình Quý, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nguyên Trưởng phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc; Đại sứ Phạm Cao Phong, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Canada; ông Phạm Việt Hùng, Vụ trưởng Vụ Quan hệ kinh tế, khoa học và công nghệ, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài; TS. Phạm Sỹ Thành, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu chiến lược Mekong-Trung Quốc.

Các học viên đã tham gia đầy đủ, nghiêm túc và tích cực trao đổi với các diễn giả trong khuôn khổ các chuyên đề như những vấn đề quốc tế nổi bật và công tác đối ngoại của Việt Nam trong tình hình mới; đẩy mạnh công tác đối ngoại ngoại địa phương, khai thác tối đa hợp tác quốc tế để phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của Thành phố; công tác người Việt Nam ở nước ngoài: Thu hút các nguồn lực kiều bào phục vụ phát triển, hướng tới mục tiêu xây dựng “Hà Nội - Thành phố sáng tạo; tình hình liên kết kinh tế quốc tế, khu vực và triển khai các FTA thế hệ mới của Việt Nam: Cơ hội, thách thức đối với Hà Nội.

   Tập thể lớp bồi dưỡng cập nhật tình hình thế giới, khu vực và triển khai công tác đối ngoại của thành phố Hà Nội.

Ý kiến phản hồi của học viên sau khi kết thúc khóa bồi dưỡng rất tích cực. Học viên đánh giá cao về nội dung chương trình, đội ngũ giảng viên, công tác tổ chức khóa bồi dưỡng.

Thông qua khóa học đã giúp nâng cao nhận thức, hiểu biết về các vấn đề quốc tế, đối ngoại, chính trị, kinh tế xã hội; từ đó sẽ giúp các học viên có thể đóng góp tích cực, hiệu quả hơn trong công tác của cơ quan.

Nguồn: Báo Thế giới & Việt Nam
---
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đối ngoại (FOSET)
Địa chỉ: Tầng 5, nhà D, Số 69 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 0904707317
Email: foset@dav.edu.vn
Website: http://www.foset.vn
Facebook: https://www.facebook.com/foset.dav/

Website liên kết