Tổng kết các Khóa Đào tạo, bồi dưỡng dành cho cán bộ, công chức, viên chức năm 2020

Trong năm 2020, Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ đối ngoại, Học viện Ngoại giao, đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các đơn vị của Bộ Ngoại giao, các Bộ, ngành và địa phương tổ chức các khóa đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức và viên chức thuộc...

Kế hoạch các lớp bồi dưỡng tại Trung tâm Đào tạo Việt Nam - Singapore (VSTC)

Kế hoạch các lớp bồi dưỡng năm 2018 tại Trung tâm Đào tạo Việt Nam - Singapore (VSTC), đồng quản lý bởi Học viện Ngoại giao và ĐSQ Singapore tại Việt Nam

Kế hoạch Đào tạo Bồi dưỡng năm 2018

(Kế hoạch này có thể thay đổi về  nội dung và địa điểm tổ chức tùy vào tình hình thực tiễn)
Website liên kết