Hội thảo Ngoại giao số dành cho cán bộ ngoại giao Việt Nam

Ngày 31/08/2021, Civil Service College Singapore (CSC) và Technical Cooperation Directorate (TCD) thuộc Bộ Ngoại giao Singapore đã phối hợp với Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đối ngoại, Học viện Ngoại giao tổ chức trực tuyến Hội thảo Ngoại...

Đăng ký Khóa học trực tuyến “Các vấn đề Thương mại quốc tế”

Đăng ký Khóa học trực tuyến “Các vấn đề Thương mại quốc tế” dành cho cán bộ, công chức, viên chức các bộ, ban, ngành (20-22/9/2021).

Tọa đàm Đại sứ - “Ngoại giao: Sứ mệnh và Tâm huyết”

Sáng ngày 24/5, trong khuôn khổ chương trình bồi dưỡng Tiền Công vụ năm 2021, Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đối ngoại (FOSET), Học viện Ngoại giao đã tổ chức tọa đàm trực tuyến “Ngoại giao: Sứ mệnh và Tâm huyết”. Tiến sĩ Phạm Lan Dung, Quyền...

Khoá Cập nhật thông tin về chính sách đối ngoại của Ấn Độ

Trong hai ngày 11 – 12/5/2021, Học viện Ngoại giao Việt Nam (DAV) và Viện Ngoại giao Sushma Swaraj (SSIFS) Ấn Độ, với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam đã đồng tổ chức Khóa Cập nhật thông tin về chính sách đối ngoại của Ấn Độ. Đây là...
Website liên kết