Bế giảng Khóa bồi dưỡng "Tiếng Anh chuyên ngành dành cho CCVC các tỉnh, Thành phố phía Bắc

Ngày 10/5/2019, Học viện Ngoại giao đã bế giảng Khóa Bồi dưỡng "tiếng Anh chuyên ngành dành cho công chức, viên chức các tỉnh, thành phố phía Bắc". Đây là Khóa học nằm trong kế hoạch triển khai năm 2019 của đề án "Bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại và...

Bế giảng Khóa Đào tạo "Kỹ năng Biên dịch" dành cho CCVC các Bộ, ngành

Chiều ngày 10/5/2019, Học viện Ngoại giao đã tổ chức Bế giảng Khóa Đào tạo "Kỹ năng Biên dịch" dành cho CCVC các Bộ, ngành. Khóa học nằm trong kế hoạch Triển khai đào tạo bồi dưỡng năm 2019 thực hiện "Đề án Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho CCVC làm...

Khai giảng Khóa Bồi dưỡng tiếng Anh chuyên ngành dành cho CCVC các tỉnh, thành phố phía Bắc

Triển khai đề án "Bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại và ngoại ngữ, biên phiên dịch cho công chức ngoại vụ địa phương giai đoạn 2016 - 2020" năm 2019, sáng ngày 6/5/2019, tại Hà Nội, Học viện Ngoại giao đã khai giảng "Khóa bồi dưỡng tiếng Anh chuyên ngành...

Khóa Bồi dưỡng "Kỹ năng Thu hút đầu tư nước ngoài" dành cho CCVC làm công tác HNQT của các tỉnh, thành phố...

Trong 2 ngày 17-18/4/2019, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao đã tổ chức Khóa Bồi dưỡng "Kỹ năng thu hút đầu tư nước ngoài" dành cho công chức, viên chức các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương nhằm triển khai Đề án “Bồi...
Website liên kết