Khóa Bồi dưỡng "Kỹ năng Viết diễn văn, bài phát biểu" dành cho công chức, viên chức các đơn vị thuộc và trực...

Sáng ngày 17/5, tại Trường Bồi dưỡng Cán bộ Tài chính, Học viện Ngoại giao phối hợp với Trường Bồi dưỡng Cán bộ Tài chính tổ chức khai giảng khóa học "Bồi dưỡng Kỹ năng Viết diễn văn, bài phát biểu" cho công chức, viên chức các đơn vị thuộc và...

Khóa Đào tạo Kỹ năng Biên Phiên dịch cho cán bộ, công chức của Tổng cục Hải quan

Khóa học dự kiến diễn ra từ ngày 15/5 đến 9/6/2017 tại Học viện Ngoại giao.

Khóa Bồi dưỡng "Quan hệ của Việt Nam với các đối tác chính" dành cho CCVC các tỉnh thành khu vực phía Bắc

Khóa học diễn ra từ ngày 22-24/3/2017 và nằm trong khuôn khổ Đề án Chính phủ "Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho công chức viên chức làm công tác hội nhập quốc tế của các Bộ, ngành và địa phương".

Khóa Bồi dưỡng "Kỹ năng tổ chức, tham dự và chủ trì hội nghị, hoạt động đối ngoại" dành cho CCVC cấp vụ các...

Khóa Bồi dưỡng "Kỹ năng tổ chức, tham dự và chủ trì hội nghị, hoạt động đối ngoại" dành cho CCVC cấp vụ các Bộ, Ngành diễn ra từ ngày 16-19/5/2017 tại Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao
Website liên kết