Khóa Bồi dưỡng về Ngoại giao Liên minh Châu Âu

Từ ngày 10-12/4/2019, tại Hà Nội, Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao đã tổ chức Khóa Bồi dưỡng về "Ngoại giao Liên minh Châu Âu" dành cho công chức, viên chức làm công tác Hội nhập Quốc tế của các Bộ, ngành và địa phương. Khóa học được giảng dạy bởi...

Khóa Bồi dưỡng "Kỹ năng đối ngoại đa phương" dành cho CCVC các Bộ, Ngành

Triển khai Đề án “Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho CCVC làm công tác Hội nhập quốc tế", từ ngày 3-5/4/2019, tại Hà Nội, Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đối ngoại (FOSET), Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao đã tổ chức “Khóa Bồi dưỡng Kỹ năng Đối...

Khai giảng Khóa Bồi dưỡng “Sự tham gia của Việt Nam trong ASEAN và năm Chủ tịch ASEAN 2020” dành cho CCVC các...

Sáng 27/03/2019, tại Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao đã khai giảng Khóa Bồi dưỡng "Sự tham gia của Việt Nam trong ASEAN và năm Chủ tịch ASEAN 2020" dành cho công chức, viên chức các Bộ, ngành. Khóa Bồi dưỡng nằm trong Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng...

Bế giảng Khóa Bồi dưỡng Kiến thức Đối ngoại dành cho cán bộ đối ngoại Bộ Quốc phòng

Chiều 02/10/2018, tại trụ sở Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng), Học viện Ngoại giao bế giảng Khóa Bồi dưỡng Kiến thức Đối ngoại dành cho cán bộ, công chức Bộ Quốc phòng. TS. Lê Hải Bình, Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao đã tham dự và trao chứng chỉ cho...
Website liên kết