12:00:00   03/10/2018
Dự kiến tháng 10/2018, Trung tâm FOSET - Học viện Ngoại giao tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng cho CCVC Bộ Ngoại giao, các Bộ, ngành và các địa phương như sau:

1 Kiến thức và kỹ năng đối ngoại phục vụ HNQT

CCVC tỉnh Lào Cai 

02 - 03/10/2018 Lào Cai
2 Kiến thức, kỹ năng đối ngoại CCVC Bộ Quốc phòng 01-02/10/2018 Trụ sở BQP
3 Kỹ năng viết phục vụ nghiên cứu trong công tác đối ngoại CCVC Bộ Quốc phòng 03-05/10/2018 Trụ sở BQP
4 Kiến thức và kỹ năng đối ngoại CCVC tỉnh Cà Mau và các tỉnh lân cận 24-26/10/2018 Cà Mau
5 Khóa bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng  CCVC làm công tác đối ngoại nhân dân 15-17/10/2018 Hà Nội
6 Kỹ năng viết phục vụ nghiên cứu trong công tác đối ngoại CCVC Bộ, ngành 22-24/10/2018 Hà Nội
7 Nghiệp vụ đối ngoại Công chức Ngoại vụ các địa phương Cụm 1 11-12/10/2018 Quảng Ninh
8 Cập nhật kiến thức và bồi dưỡng kỹ năng đối ngoại Công chức Ngoại vụ các địa phương Cụm 3 18-19/10/2018 Huế
9 Khóa bồi dưỡng kỹ năng Biên dịch  CCVC các Bộ, ngành 1/10 - 9/11/2018 Hà Nội
Website liên kết