12:00:00   13/09/2018
Dự kiến tháng 9/2018, Trung tâm FOSET - Học viện Ngoại giao tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng cho CCVC Bộ Ngoại giao, các Bộ, ngành và các địa phương như sau:

1

Lớp kỹ năng chủ trì hội nghị, hội thảo 

CCVC khu vực miền Nam

5-7/9/2018

Tp HCM 

2

Kỹ năng đàm phán do GV người Malaysia dạy

CCVC Bộ, ngành

18-20/8

Hà Nội

3

Biên phiên dịch cho CCVC Chính phủ Lào

CCVC Lào

9/8 - 20/9

 Viêng Chăn, HN

4

Kiến thức và kỹ năng đối ngoại cho CCVC của Lào

CCVC Lào

11-20/9/2018

Hà Nội

5

Kỹ năng đàm phán trong hoạt động đối ngoại và kỹ năng soạn thảo thư tín ngoại giao

CCVC tỉnh Hà Giang và các tỉnh lân cận

26-27/9/2018

Hà Giang

6

Kiến thức và kỹ năng đối ngoại 

Cán bộ Bộ QP

18-20/9

Hà Nội

7

Kỹ năng giao tiếp liên văn hóa và nghiệp vụ lễ tân đối ngoại 

CCVC các huyện của Đồng Nai

26-28/9

Đồng Nai

8

Kỹ năng giao tiếp liên văn hóa và phương pháp giảng dạy hiện đại

CCVC làm công tác giáo dục của Đồng Nai

9

Cán bộ Ngoại giao 2

CCVC
Bộ Ngoại giao

21 - 28/9 2018

Hà Nội

10

Lớp Lãnh sự 2

6/9 - 18/10

Hà Nội

11

Kiểm tra NN đại trà

CCVC
Bộ Ngoại giao

17-18/9

Hà Nội

Website liên kết