12:00:00   28/08/2019

Dự kiến trong tháng 9 năm 2019, Trung tâm FOSET - Học viện Ngoại giao tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng cho CCVC Bộ Ngoại giao, các Bộ, ngành và các địa phương như sau:
 

1


Khóa cập nhật kiến thức
dành cho CCVC tỉnh Hà Giang

 

CCVC tỉnh Hà Giang

12-13/9

TP. Hà Giang

2


Khóa Bồi dưỡng nghiệp vụ Lễ tân
đối ngoại dành cho cán bộ
Tổng cục Hải quan

 

Cán bộ TCHQ

11-13/9

TP. Hà Nội

3


Khóa bồi dưỡng kiến thức
và kỹ năng công tác đối ngoại

 

Công chức ngoại vụ cụm thi đua số 4

18-20/9

TP. Buôn Ma Thuột

4


Khóa Cập nhật thông tin
dành cho Trưởng CQĐD năm 2019

 

CCVC
Bộ Ngoại giao

Tháng 9/2019

HVNG

5


Khóa Cập nhật thông tin
dành cho Phu nhân, phu quân
Trưởng CQĐD năm 2019

 

CCVC
Bộ Ngoại giao

Tháng 9/2019

HVNG

6


Khóa Bồi dưỡng Nghiệp vụ Lãnh sự
(Khóa 2 năm 2019)

 

CCVC
Bộ Ngoại giao

11/9-22/10

HVNG

7


Kiểm tra Ngoại ngữ đại trà
(Bộ Ngoại giao)

 

CCVC
Bộ Ngoại giao

24-25/9

HVNG

8


Lớp Tiếng Anh A
 

CCVC
Bộ Ngoại giao

Sau Kiểm tra
NN đại trà

HVNG

9


Lớp Tiếng Anh B
 

CCVC
Bộ Ngoại giao

HVNG

10


Lớp Tiếng Anh C
 

CCVC
Bộ Ngoại giao

HVNG

11


Lớp Tiếng Anh QHQT (C)
 

Bộ CA

tbc

HVNG

12


Lớp tiếng Pháp QHQT (C)
 

Bộ CA

tbc

HVNG


---
Mọi chi tiết và đăng ký học viên vui lòng liên hệ:

Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đối ngoại (FOSET)
Địa chỉ: 69 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 024 3834 4540 – máy lẻ 3410 hoặc 3411
Fax: 024 3775 3703 – Email: foset@dav.edu.vn
Website: http://www.foset.vn
Facebook: https://www.facebook.com/foset.dav/
Website liên kết