12:00:00   04/08/2018
Dự kiến tháng 8/2018, Trung tâm FOSET - Học viện Ngoại giao tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng cho CCVC Bộ Ngoại giao, các Bộ, ngành và các địa phương như sau:
 
1
Kỹ năng thiết kế chương trình đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng phương pháp giảng dạy tích cực
CCVC
các Bộ, ngành
13-15/8
 
Hà Nội
2
Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh đối ngoại
CCVC
các Bộ, ngành
13/8 -31/8 
Hà Nội
3
Kỹ năng phiên dịch dành cho CCVC Chính phủ Lào
CCVC Lào
9/8 - 21/9
Hà Nội và Viêng Chăn
4
Kỹ năng giao tiếp, lễ tân đối ngoại và truyền thông trong thời kỳ mới
CCVC 
ngành Hải quan
8-10/8/2018
 
Quảng Bình
Website liên kết