12:00:00   14/03/2019
Dự kiến trong tháng 3&4 năm 2019, Trung tâm FOSET - Học viện Ngoại giao tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng cho CCVC Bộ Ngoại giao, các Bộ, ngành và các địa phương như sau:

1 Sự tham gia của Việt Nam trong ASEAN và năm Chủ tịch ASEAN 2020 CCVC các Bộ ngành 27-29/3 Hà Nội
2 Kỹ năng ngoại giao đa phương CCVC các Bộ ngành 03-05/4 Hà Nội
3 Kỹ năng biên dịch CCVC các Bộ ngành 25/3 - 29/4 Hà Nội
4 Tiếng Anh A,B,C đợt 1 CCVC Bộ Ngoại giao 11/3-14/6 Hà Nội
5 Khóa Bồi dưỡng nghiệp vụ Lãnh sự ngoài nước CCVC Bộ Ngoại giao   Hà Nội
6 Khóa bồi dưỡng đặc biệt về kỹ năng quan trọng dành cho Cán bộ công tác tại Cơ quan Đại diện VN ở nước ngoài  (Lớp 1) CCVC các Bộ ngành  1-3/4 Hà Nội
7 Khóa bồi dưỡng đặc biệt về kỹ năng quan trọng dành cho Cán bộ công tác tại Cơ quan Đại diện VN ở nước ngoài  (Lớp 2) CCVC các Bộ ngành  4-6/4 Hà Nội
8 Khóa Bồi dưỡng về Ngoại giao Châu Âu CCVC các Bộ ngành và địa phương  10-12/4 Hà Nội
9 Khóa Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng đối ngoại CCVC tỉnh Lào Cai  10-12/4 Lào Cai
10 Kỹ năng thu hút đầu tư nước ngoài  CCVC các Địa phương 17-19/4 TPHCM
11 Khóa bồi dưỡng kiến thức đối ngoại và quan hệ quốc tế Lãnh đạo các Sở, ngành cả nước 24-26/4 Đà Lạt
12 Tiếng Anh chuyên ngành CCVC các Địa phương 15-19/4 Hà Nội

---
Mọi chi tiết và đăng ký học viên vui lòng liên hệ:

Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Nghiệp vụ Ngoại giao (FOSET)
Địa chỉ: 69 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 024 3834 4540 – máy lẻ 3410 hoặc 3411
Fax: 024 3775 3703 – Email: foset@dav.edu.vn
Website: foset.vn
Facebook: https://www.facebook.com/foset.dav/

Website liên kết