12:00:00   28/06/2018
Dự kiến tháng 7/2018, Trung tâm FOSET - Học viện Ngoại giao tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng cho CCVC Bộ Ngoại giao, các Bộ, ngành và các địa phương như sau:

1 Khóa Bồi dưỡng Kiến thức và kỹ năng đối ngoại tổng hợp CCVC các tỉnh thành kv Cần Thơ và các tỉnh lân cận 11-13/7 Cần Thơ
2 Khóa Bồi dưỡng Kiến thức và kỹ năng đối ngoại tổng hợp CCVC các tỉnh thành kv Trung Bộ và Tây Nguyên 25-27/7 Phú Yên
3 Lớp Kỹ năng phiên dịch CCVC các Bộ, ngành 16/7 - 24/8 Hà Nội
5 Khóa Cập nhật thông tin dành cho Tham tán, Tham tán công sứ, Công sứ, Người thứ hai tại CQĐD CCVC Bộ Ngoại giao   Học viện Ngoại giao
6 Khóa Cập nhật thông tin dành cho Cán bộ Ngoại giao tại CQĐD (lớp thứ 1) CCVC Bộ Ngoại giao   Học viện Ngoại giao
7 Khóa Cập nhật thông tin dành cho Nhân viên Ngoại giao tại CQĐD CCVC Bộ Ngoại giao   Học viện Ngoại giao
8 Khóa Cập nhật thông tin dành cho  phu nhân phu quân Cán bộ, Nhân viên Ngoại giao tại CQĐD CCVC Bộ Ngoại giao   Học viện Ngoại giao
9 Khóa Cập nhật thông tin dành cho Cán bộ Ngoại giao tại CQĐD (lớp thứ 2) CCVC Bộ Ngoại giao   Học viện Ngoại giao
Website liên kết