12:00:00   29/05/2019
Dự kiến trong tháng 6 năm 2019, Trung tâm FOSET - Học viện Ngoại giao tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng cho CCVC Bộ Ngoại giao, các Bộ, ngành và các địa phương như sau:

1 Tiếng Anh giao tiếp
CCVC làm
công tác HNQT của
các Địa phương

 
3-7/6 Hà Nội
2 Khóa Bồi dưỡng Tiền Công Vụ
CCVC mới được tuyển dụng của BNG
 

Khai giảng 5/6

HVNG
3 Kỹ năng đối ngoại đa phương
CCVC làm
công tác HNQT của các tỉnh miền Bắc

 
5-7/6 Điện Biên
4 Khóa Bồi dưỡng Nghiệp vụ Ngoại giao
và Kỹ năng công tác đối ngoại

CCVC làm công tác HNQT của các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên và miền Nam
 
26-28/6 Kon Tum
5 Khóa Bồi dưỡng Kiến thức
và kỹ năng đối ngoại

CCVC làm
công tác HNQT
của TP. Hải Phòng

 
26-28/6 Hải Phòng


---
Mọi chi tiết và đăng ký học viên vui lòng liên hệ:

Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đối ngoại (FOSET)
Địa chỉ: 69 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 024 3834 4540 – máy lẻ 3410 hoặc 3411
Fax: 024 3775 3703 – Email: foset@dav.edu.vn
Website: http://www.foset.vn
Facebook: https://www.facebook.com/foset.dav/
Website liên kết