12:00:00   16/05/2018
Dự kiến tháng 6/2018, Trung tâm FOSET - Học viện Ngoại giao tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng cho CCVC Bộ Ngoại giao, các Bộ, ngành và các địa phương như sau:

STT TÊN KHÓA HỌC  LOẠI HÌNH LỚP  ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ  THỜI GIAN TỔ CHỨC  ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC 
1 Lớp Phu nhân, phu quân Trưởng CQĐD Lớp của Bộ Ngoại giao Phu nhân, phu quân Trưởng CQĐD giữa tháng 6/2018 Học viện Ngoại giao
2 Tọa đàm về các vấn đề quốc tế nổi bật  Lớp của Bộ Ngoại giao Cán bộ BNG tbc Học viện Ngoại giao
3 Lớp Thủ trưởng đơn vị Lớp của Bộ Ngoại giao Vụ trưởng, Vụ phó BNG tbc Học viện Ngoại giao
4 Bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại  Ngoại vụ Địa phương CCVC các Sở NVĐP cụm thi đua số 3 7 - 8/6/2018 Hà Tĩnh
5 Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình trong công tác đối ngoại Đề án HNQT Cấp phòng - Địa phương  14-15/6/2018 Huế/Cà Mau
6 Kỹ năng biên phiên dịch phục vụ HNQT Đề án HNQT Cấp phòng - Bộ ngành 18-22/6 Học viện Ngoại giao
7 HNQT của Việt Nam trong thời kỳ chiến lược mới và các kỹ năng đối ngoại phục vụ công tác HNQT Đề án HNQT CCVC cấp phòng các Sở, ngành 27-29/7 Tây Ninh
Website liên kết