12:00:00   02/05/2019
Dự kiến trong tháng 5 năm 2019, Trung tâm FOSET - Học viện Ngoại giao tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng cho CCVC Bộ Ngoại giao, các Bộ, ngành và các địa phương như sau:

STT TÊN KHÓA HỌC ĐỐI TƯỢNG
THAM DỰ
THỜI GIAN
TỔ CHỨC
ĐỊA ĐIỂM
TỔ CHỨC
1 Lớp Tiếng Anh chuyên ngành CCVC ngoại vụ các địa phương 6-10/5 HVNG
2 ASEAN và sự tham gia của VN CCVC các
Địa phương
22-24/5 Phú Yên
3 Hội đồng Bảo an LHQ và sự tham gia của Việt Nam CCVC các
Bộ ngành và địa phương
29-31/5 Phú Quốc
4 Lớp bồi dưỡng Lễ tân chuyên sâu CCVC các
Bộ ngành
  Hà Nội
5 Tiếng Anh giao tiếp cho địa phương CCVC các
Địa phương
3-7/6 Hà Nội
6 Lớp Tiền Công vụ CCVC
Bộ Ngoại giao
  Hà Nội 
7 Lớp Trưởng CQĐD CCVC
Bộ Ngoại giao
  Hà Nội


---
Mọi chi tiết và đăng ký học viên vui lòng liên hệ:

Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đối ngoại (FOSET)
Địa chỉ: 69 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 024 3834 4540 – máy lẻ 3410 hoặc 3411
Fax: 024 3775 3703 – Email: foset@dav.edu.vn
Website: http://www.foset.vn
Facebook: https://www.facebook.com/foset.dav/
Website liên kết