12:00:00   25/07/2019
Dự kiến trong tháng 8 năm 2019, Trung tâm FOSET - Học viện Ngoại giao tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng cho CCVC Bộ Ngoại giao, các Bộ, ngành và các địa phương như sau:

1
Cập nhật kiến thức đối ngoại dành cho CCVC làm công tác báo chí, thông tin đối ngoại
 
CCVC làm
công tác
báo chí
28-30/8 Hà Nội
2
Khóa bồi dưỡng Kỹ năng phiên dịch
 
CCVC các
Bộ, ngành
19/8-21/9 Hà Nội
3
Khóa cập nhật kiến thức và kỹ năng đối ngoại
 
CCVC tỉnh
Hà Giang
21-23/8 Hà Giang
4
Khóa bồi dưỡng kỹ năng công tác đối ngoại
 
CCVC
Bộ Ngoại giao
  Hà Nội
5
Khóa bồi dưỡng kỹ năng đối ngoại
 
CCVC
Bộ Công an
  Hà Nội
6
Khóa bồi dưỡng về lễ tân đối ngoại
 
CCVC
Bộ Quốc phòng
  Hà Nội


---
Mọi chi tiết và đăng ký học viên vui lòng liên hệ:

Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đối ngoại (FOSET)
Địa chỉ: 69 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 024 3834 4540 – máy lẻ 3410 hoặc 3411
Fax: 024 3775 3703 – Email: foset@dav.edu.vn
Website: http://www.foset.vn
Facebook: https://www.facebook.com/foset.dav/
Website liên kết