12:00:00   01/07/2019
Dự kiến trong tháng 7 năm 2019, Trung tâm FOSET - Học viện Ngoại giao tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng cho CCVC Bộ Ngoại giao, các Bộ, ngành và các địa phương như sau:

1 Lớp Lễ tân chuyên sâu CCVC ngoại vụ
Cụm thi đua số 3
2-4/7 Thanh Hóa
2 Khóa Bồi dưỡng Tiền công vụ 2019

CCVC
BNG

tháng 6,7/2019 HVNG
3 Lớp Tiếng Anh A

CCVC
BNG

tháng 
4-7/2019

HVNG
4 Lớp Tiếng Anh B

CCVC
BNG

tháng
4-7/2019
HVNG
5 Lớp Tiếng Anh C

CCVC
BNG

tháng
4-7/2019
HVNG
6 Lớp cập nhật thông tin dành cho Tham tán, Tham tán Công sứ, Công sứ, Người thứ hai tại CQĐD

CCVC
BNG

04-17/7 HVNG
7 Lớp cập nhật thông tin dành cho Cán bộ Ngoại giao tại CQĐD (lớp 1)

CCVC
BNG

15-26/7 HVNG
8 Lớp cập nhật thông tin dành cho Nhân viên Ngoại giao tại CQĐD

CCVC
BNG

15-26/7 HVNG
9 Lớp cập nhật thông tin dành cho PNPQ cán bộ ngoại giao tại CQĐD

CCVC
BNG

29/7-02/8 HVNG
10 Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình bằng tiếng Trung CCVC
các địa phương
tbc Hà Nội
11 Khóa bồi dưỡng Nghiệp vụ đối ngoại thực hành CCVC các tỉnh
đồng bằng
sông Cửu Long
24-26/7 TP. Cần Thơ

---
Mọi chi tiết và đăng ký học viên vui lòng liên hệ:

Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đối ngoại (FOSET)
Địa chỉ: 69 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 024 3834 4540 – máy lẻ 3410 hoặc 3411
Fax: 024 3775 3703 – Email: foset@dav.edu.vn
Website: http://www.foset.vn
Facebook: https://www.facebook.com/foset.dav/
Website liên kết