12:00:00   28/03/2018
Dự kiến tháng 4/2018, Trung tâm FOSET - Học viện Ngoại giao tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng cho CCVC Bộ Ngoại giao, các Bộ, ngành và các địa phương như sau:

STT TÊN KHÓA HỌC  ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ  THỜI GIAN TỔ CHỨC  ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC 
1 Kỹ năng giao tiếp và lễ tân đối ngoại  Cấp phòng - Địa phương  11 - 13/4/2018 Hà Giang
2 Tình hình quan hệ quốc tế đương đại và quan hệ của Việt Nam với các đối tác chính Cấp phòng - Địa phương  18 - 20/4/2018 TP.HCM
3 Lớp bồi dưỡng cho các đ/c Vụ trưởng Vụ trưởng, Vụ phó Bộ NG 4-Apr Phòng GB Bộ
4 Khóa bồi dưỡng về ngoại giao EU CCVC trẻ của Bộ NG 4-5, 12, 17/4/2018 Học viện Ngoại giao
5 Khóa Bồi dưỡng Tiếng Anh A,B,C dành cho CCVC Bộ Ngoại giao

Kiểm tra đầu vào: 3/4

Khai giảng: 9/4

Học viện Ngoại giao 
6 Khóa bồi dưỡng Nghiệp vụ Lãnh sự ngoài nước đợt 1.2018 22/3 - 26/4  
Website liên kết